Een boek over Karthuizers, verlucht met houtsneden


Volledige referentie:

Benoît Lambres , m.m.v. H. J. J. Scholtens & Joep Nicolas
Een boek over Karthuizers, verlucht met houtsneden, Roermond, 1923, 106-(2) p.  
[Lambres, Scholtens & Nicolas 1924]

Trefwoorden:

historiographia

Notities:

Het imprimatur is gedateerd op 10 januari 1924 te Roermond.

Alhoewel het titelblad laat vermoeden dat H. J. J. Scholtens en Joep Nicolas de auteurs zijn, is de werkelijke auteur Benoît Lambres. In de voorrede omschrijft Scholtens hem als volgt: "Dit boek is geschreven door een Nederlandschen monnik uit de Chartreuse van La Valsainte in Zwitserland ... Mijn aandeel in dit werk is derhalve van zéér bescheiden aard. Ik heb medewerking mogen verleenen bij de beknopte beschrijving der voormalige kloosters in ons vaderland" (p. 5). De houtsneden zijn van Joep Nicolas. Zie ook [Du Moustier 1937].