Dionysius Cartusiensis en de duivel

Werkend aan zijn schrijftafel krijgt Dionysius de Kartuizer het bezoek van de duivel in een mensengedaante. Deze tracht hem af te leiden van zijn schrijfwerk. Dionysius onderbreekt nauwelijks zijn bezigheid terwijl hij met de vinger wijst naar de Verlosser op het kruis. Alhoewel Dionysius nooit werd heilig verklaard, wordt hij afgebeeld met het aureool, symbool van heiligheid.

Afbeelding uit: [Zadnikar & Wienand 1983]271, naar ...