Beatrix van Ornacieux [1]

Beatrix van Ornacieux was een kartuizerin van Parménie, stierf in 1303 of 1309 in het kartuizerinnenklooster van Eymeu dat zij hielp stichten.
In de linkerhand houdt zij het kruisbeeld, in de rechterhand een kruisnagel, waarmee zij de hand doorboorde en elke vrijdag de wonden opnieuw openreet in navolging van het lijden van Christus.

Detailopname van Kartuizerheiligen rond Bruno (ca. 1695) — Sint-Andries.