De kluizenaar politiseert. Dionysius de Kartuizer over individu en gemeenschap


Volledige referentie:

Guy Guldentops
De kluizenaar politiseert. Dionysius de Kartuizer over individu en gemeenschap, in: Millennium. Tijdschrift voor middeleeuwse studies, 18 (2004), 69-82
[Guldentops 2004]

Trefwoorden:

Dionysius Cartusiensis (vita laicalis), vita laicalis