Sint-Andries-Brugge: Initiaaldecoratie (Leven van Jezus 1436) [2]

Bonaventura-Ludolfiaanse Leven van Jezus
Brussel, Koninklijke Bibliotheek, hs. IV 133, fol. ?

Bron: [Roose 1996a]19.