Sint-Kruis-Brugge: Miniatuur (kartuizer overhandigt de regel aan Augustinus 1463)

Male, Sint-Trudoabdij (Orde van de Reguliere Kanunnikessen van het Heilig Graf), z. sign.: volbladminiatuur voorstellend een kartuizer die de regel overhandigt aan de H. Augustinus. Uit een handschrift geschreven door een kartuizer van het Brugse klooster Genadedal in februari 1463 voor de augustinessen-penitenten van Bethanië te Brugge.

Afbeelding uit: [Roose 1996a]141.