De kloosterlingen van het kartuizerklooster buiten Delft


Volledige referentie:

P. A. Van Nieuwstadt
De kloosterlingen van het kartuizerklooster buiten Delft, in: R. Rothfusz & A. J. H. Rozemond (eds.), De Kartuizers en hun Delftse klooster. Een bundel studiën, verschenen ter gelegenheid van het achtste lustrum van het Genootschap Delfia Batavorum, Delft, 1975, 149-156
[Van Nieuwstadt 1975a]

Trefwoorden:

Delft O.Cart. (prosopographia), prosopographia