Een Middelnederlands allegorisch recept uit het kartuizerklooster te Leuven (gecopiëerd in de late 15de eeuw - tot ca. 1530)


Volledige referentie:

Christian De Backer
Een Middelnederlands allegorisch recept uit het kartuizerklooster te Leuven (gecopiëerd in de late 15de eeuw - tot ca. 1530), in: Tom Gaens & Francis Timmermans (eds.), Liber Amicorum Jan De Grauwe. Essays over de geschiedenis en het spirituele leven van de kartuizers / Essais sur l'histoire et la spiritualité cartusienne, Salzburg, 2004, 167-171 (= Analecta Cartusiana, 222)  
[De Backer 2004b]

Trefwoorden:

Brussel KB (ms. 15003-48), Leuven O.Cart. (ms. Brussel KB), Leuven O.Cart.: Een gheestelicke medicine uten wonden Jesu Christi te putten (ms. Brussel KB), manuscripta, praescripta spiritualia

Notities:

Betreft Een gheestelicke medicine uten wonden Jesu Christi te putten (KB Brussel, hs. 15003-48, fol. 367v-368r), een geestelijk samengesteld geneesmiddel in allegorische vorm: uitgave van de Middelnederlandse tekst met moderne transcriptie en volgens de farmaceutische receptuurleer gestructureerd.
Zie ook: [De Backer 1998], [De Backer 2012b].