Biblio

[ Auteur(Desc)] Titel Jaar
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
B
W. N. M. Beckett
The Perth charterhouse before 1500, in: Analecta Cartusiana, dl. 128, Salzburg, 1988, III-XII, 1-74
[Beckett 1988]
Martin Beer
Dionysius’ des Kartäusers Lehre vom desiderium naturale des Menschen nach der Gottesschau, München, 1963, XX-307-(1) p. (= Münchener theologische Studien. 2: Systematische Abteilung , 28)
[Beer 1963] PDF-pictogram Recensie Stoelen_RHE 59 (1964) 938-940.pdf (743.9 KB)
Edward Bekaert
The Carthusians at the crossroads of textual and visual culture in the late Middle Ages. John of Ruusbroec and Rogier van der Weyden from a historical perspective, in: Edward Bekaert, The mystical dimension in Flemish Primitive Painting. Exploring the spiritual affinty between John of Ruusbroec and Rogier van der Weyden, Antwerpen, 2011, 337-359, ill. (= Ons geestelijk erf, 82)
[Bekaert 2011]
Metod Benedik
Die Wohnkultur der Kartäuser, in: Margrit Früh & Jürg Ganz (eds.), Akten des II. Internationalen Kongresses für Kartäuserforschung in der Kartause Ittingen, 1. - 5. Dezember 1993 , Ittingen, 1995, 33-42
[Benedik 1995]
Ulrich Bergfried
Glanz, Zerstörung, Wiederaufbau: 20 harte Jahre für die Kölner Kartause, in: Rainer Sommer (ed.), Die Kartause in Köln. Festschrift der evangelischen Gemeinde Köln zum 50. Jahrestag der Einweihung der Kartäuserkirche in Köln zur evangelischen Kirche am 16. September 1978, Köln, 1978, 117-137, 3 ill.  
[Bergfried 1978]
Ursmer Berlière
Chartreuse du Mont-St-André, in: Ursmer Berlière, Monasticon Belge, dl. 1: Provinces de Namur et de Hainaut, Maredsous (Abbaye), 1897, 481-488  
[Berlière 1890-1897]
Jos Bernaer, Jan Boelaert & Jozef Boelaert
De Bijbelvertaler van 1360 was een monnik van het kartuizerklooster te Herne, in: Het Oude Land van Edingen en omliggende, 31 (2003), 83-88
[Bernaer & Boelaert 2003]
Jos Bernaer
... Ende dit willic gerne doen. Jan van Ruusbroec, een claer verlicht man, in: Het zwijgzame verleden. 700 jaar kloosterkroniek: Klooster van Onze-Lieve-Vrouwe-Kapelle te Herne, Herne, 2014, 127-128, ill.
[Bernaer 2014c]
Jos Bernaer
... en het huis zakte niet ineen. De zeventiende en achttiende eeuw te Herne, in: Het zwijgzame verleden. 700 jaar kloosterkroniek: Klooster van Onze-Lieve-Vrouwe-Kapelle te Herne, Herne, 2014, 133-171, ill.
[Bernaer 2014b]
Gina Bernaer
Bijdrage omtrent de kartuis te Herne: de donaat Josephus De Vroede, in: Het Oude Land van Edingen en omliggende, 13 (1985), 52-55
[Bernaer 1985]
Jos Bernaer
Kartuizermonniken uit het Oude Land van Edingen, in: De Kartuizers te Herne (1314-1783), Edingen, 1983, 87-98  
[Bernaer 1983]
Jos Bernaer
Het kartuizerklooster te Herne op kaarten van Fonson en Bonnevie uit de jaren 1755, in: Het Oude Land van Edingen en omliggende, 37 (2009), 181-199
[Bernaer 2009] PDF-pictogram Bernaer_Herne op kaarten van Fonson en Bonnevie.PDF (1.67 MB)
Jos Bernaer
De oudst bewaarde kalender der kartuizers te Herne, in: Het Oude Land van Edingen en omliggende, 14 (1986), 245-257, 2 ill.
[Bernaer 1986] PDF-pictogram Bernaer_Karthuizerkalender van Herne.PDF (7.07 MB)
Jos Bernaer , m.m.v. Gottfried Glassner & Patrick Fiska
Zur Lesung der Bibel im Nachtoffizium der Kartäuser. Unter besonderer Berücksichtigung der Kartausen in Niederösterreich, in: Hyppolytus Neue Folge, St. Pöltner Hefte zur Diözesankunde, 35 (2019), 45-86, 13 ill.  
[Bernaer, Glassner & Fiska 2019]
Jos Bernaer
... als boodschappers van de waarheid ... Herne als spirituele bakermat, in: Het zwijgzame verleden. 700 jaar kloosterkroniek: Klooster van Onze-Lieve-Vrouwe-Kapelle te Herne, Herne, 2014, 55-70, ill.
[Bernaer 2014a]
Jos Bernaer
... een laatste schuilplaats ... Van de opheffing tot nu, in: Het zwijgzame verleden. 700 jaar kloosterkroniek: Klooster van Onze-Lieve-Vrouwe-Kapelle te Herne, Herne, 2014, 173-185, ill.
[Bernaer 2014d]
Gina Bernaer
De donaat Josephus De Vroede, in: Het Oude Land van Edingen en omliggende, 13 (1983), 52-55
[Bernaer 1985]
Charles André Bernard
Un théoricien de l'expérience mystique: Denys le Charteux (1402/3-1471), in: Studies in spirituality, 2 (1992), 127-138  
[Bernard 1992]
Matthaüs Bernards
Zur Kartäusertheologie des 16. Jahrhunderts. Der Kölner Prior Petrus Blomevenna († 1536) und seine Schrift De bonitate divina, in: Remigius Bäumer (ed.), Von Konstanz nach Trient. Beiträge zur Geschichte der Kirche von den Reformkonzilien bis zum Tridentinum. Festgabe für August Franzen, München-Paderborn-Wien, 1972, 447-479
[Bernards 1972]
Amand Berteloot, Geert H. M. Claassens & Willem Kuiper
Gulden Legende. De Middelnederlandse vertaling van de Legenda aurea door Petrus Naghel, uitgegeven naar handschrift Brussel, Koninklijke Bibliotheek, 15140, dl. 2, Turnhout, 2011, 621-(1) p.
[Berteloot, Claasens & Kuiper 2011]
Amand Berteloot & Jasmin M. Hlatky
Die südniederländische Legenda aurea und der Bijbelvertaler van 1360, in: Amand Berteloot, Hans Van Dijk & Jasmin M. Hlatky (eds.), Een boec dat men te Latine heet Aurea Legenda. Beiträge zur niederländischen Übersetzung der Legenda aurea, Münster, New York, München & Berlin, 2003, 35-51 (= Niederlande-Studien, 31)
[Berteloot & Hlatky 2003] PDF-pictogram Berteloot & Hlatky_Südniederländische Legenda aurea und der Bijbelvertaler.PDF (1.64 MB)
Amand Berteloot, Geert H. M. Claassens & Willem Kuiper
Gulden Legende. De Middelnederlandse vertaling van de Legenda aurea door Petrus Naghel, uitgegeven naar handschrift Brussel, Koninklijke Bibliotheek, 15140, dl. 1, Turnhout, 2017, CXCIV-(2)-411-(1) p.
[Berteloot, Claasens & Kuiper 2017]
Régis Bertrand
Le Monasticon des chartreuses rêvées? Les représentations des maisons de l’Ordre conservées à la Grande Chartreuse, in: Alain Girard & Daniel Le Blévec (eds.), Les Chartreux et l'art (XIVe-XVIIIe siècles). Actes du Xe Colloque international d'histoire et de spiritualité cartusiennes (Villeneuve-lès-Avignon, 15-18 septembre 1988), Paris, 1989, 363-382, 5 ill. (= Collection Cerf-Histoire)
[Bertrand 1989]
R. Bessem
Oorkondenboek van het karthuizerklooster St.-Andries-ter-Zaliger-Haven bij Amsterdam (1352) 1392-1579 (1583), Amsterdam, 1997, 655 p. (= Publikaties van het Gemeentearchief Amsterdam, 25)  
[Bessem 1997]
R. Bessem
Een laat-middeleeuws falsum in het cartularium van het kartuizerklooster bij Amsterdam, in: Bastiaan Robert De Melker & M. B. De Roever (eds.), Van polder tot polis: liber amicorum voor drs. P. H. J. van der Laan. Opstellen over stadsgeschiedenis, diplomatiek, diplomatie en economische geschiedenis. , Amsterdam, 1995, 143-154 (= Jaarboek van het Genootscnhap Amstelodanum, 87)  
[Bessem 1995]

Pagina's