Biblio

Auteur Titel [ Jaar(Asc)]
Filters: Auteur gelijk is aan Francis Timmermans  [Clear All Filters]
2004
Francis Timmermans
Aanvulling op de Prosopographia Cartusiana Belgica Renovata (1314-1796). Wijdingen uit het archief van het aartsbisdom Mechelen, in: Tom Gaens & Francis Timmermans (ed.), Liber Amicorum Jan De Grauwe. Essays over de geschiedenis en het spirituele leven van de kartuizers / Essais sur l'histoire et la spiritualité cartusienne, Salzburg, 2004, 329-425 (= Analecta Cartusiana, 222)
[Timmermans 2004]
Francis Timmermans
Aanvulling op de Prosopographia Cartusiana Belgica Renovata (1314-1796). Wijdingen uit het archief van het aartsbisdom Mechelen, in: Tom Gaens & Francis Timmermans (ed.), Liber Amicorum Jan De Grauwe. Essays over de geschiedenis en het spirituele leven van de kartuizers / Essais sur l'histoire et la spiritualité cartusienne, Salzburg, 2004, 329-425 (= Analecta Cartusiana, 222)
[Timmermans 2004]
Rudolf Th.M. Van Dijk
Bemoedigende wenken voor een wankelmoedige kartuizer: de brief van Geert Grote aan Hendrik van Alkemade, in: Tom Gaens & Francis Timmermans (ed.), Liber Amicorum Jan De Grauwe. Essays over de geschiedenis en het spirituele leven van de kartuizers / Essais sur l'histoire et la spiritualité artusienne, Salzburg, 2004, 429-475 (= Analecta Cartusiana, 222)
[Van Dijk 2004]
Jan Esther
Het kartuizerinnenklooster Sint-Anna binnen Brugge in de periode 1580-1783. Enkele aanvullende gegevens, in: Tom Gaens & Francis Timmermans (ed.), Liber Amicorum Jan De Grauwe. Essays over de geschiedenis en het spirituele leven van de kartuizers / Essais sur l'histoire et la spiritualité cartusienne, Salzburg, 2004, 175-212, 9 ill. (= Analecta Cartusiana, 222)  
[Esther 2004]
Tom Gaens & Francis Timmermans
Liber Amicorum Jan De Grauwe. Essays over de geschiedenis en het spirituele leven van de kartuizers / Essais sur l'histoire et la spiritualité cartusienne, Salzburg, 2004, VI-475 p. (= Analecta Cartusiana, 222)
[Gaens & Timmermans 2004]
Peter Nissen
Monnik en muze. Dom Benoît Lambres en het zielsavontuur van Desmond Bowdry, in: Tom Gaens & Francis Timmermans (ed.), Liber Amicorum Jan De Grauwe. Essays over de geschiedenis en het spirituele leven van de kartuizers / Essais sur l'histoire et la spiritualité cartusienne, Salzburg, 2004, 309-316 (= Analecta Cartusiana, 222)  
[Nissen 2004]
Robert Lodewijckx
Verheerlijkte gedichten van een kartuizer in het zwart, in: Tom Gaens & Francis Timmermans (ed.), Liber Amicorum Jan De Grauwe. Essays over de geschiedenis en het spirituele leven van de kartuizers / Essais sur l'histoire et la spiritualité cartusienne, Salzburg, 2004, 245-281 (= Analecta Cartusiana, 222)  
[Lodewijckx 2004]
2003
Adelindo Giuliani
Fundator Cartusiae — Fundator Ordinis? Der heilige Bruno und die Entstehung des Kartäuserordens, in: Francis Timmermans & Tom Gaens (ed.), Magister Bruno. Negen eeuwen uitstraling van de Kartuizerorde, Leuven, 2003, 169-179  
[Giuliani 2003a]
Gerhard Schlegel
Hanse und Kartausen. Orden und Kaufleute im 14.-16., in: Francis Timmermans & Tom Gaens (ed.), Magister Bruno. Negen eeuwen uitstraling van de Kartuizerorde, Leuven, 2003, 293-304  
[Schlegel 2003]
Francis Timmermans & Tom Gaens
De heilige Bruno en het ontstaan van de orde, in: Francis Timmermans & Tom Gaens (eds.), Magister Bruno. Negen eeuwen uitstraling van de Kartuizerorde, Leuven, 2003, VII-VIII  
[Timmermans & Gaens 2003b]
Rudolf Th.M. Van Dijk
In het voetspoor van Bruno: Guigo I over het cartusiaanse eremietenideaal, in: Francis Timmermans & Tom Gaens (ed.), Magister Bruno. Negen eeuwen uitstraling van de Kartuizerorde, Leuven, 2003, 323-341  
[Van Dijk 2003]
Michel Van der Eycken
De kartuizers van Zelem in woelige tijden. De regio Diest-Zelem (1568-1621), in: Francis Timmermans & Tom Gaens (ed.), Magister Bruno. Negen eeuwen uitstraling van de Kartuizerorde, Leuven, 2003, 317-322  
[Van der Eycken 2003]
Francis Timmermans & Tom Gaens
Magister Bruno. Negen eeuwen uitstraling van de Kartuizerorde, Leuven, 2003, XXIX-(1)-367 p., ill.  
[Timmermans & Gaens 2003] PDF-pictogram Catalogus tentoonstelling bij congres Magister Bruno (3.49 MB)
Michel Carlat & Francis Timmermans
Les prieurs des chartreuses de la Province cartusienne de Teutonie, cités dans l'obituaire de la Chartreuse de Bonnefoy. Contribution à une classification, in: Francis Timmermans & Tom Gaens (eds.), Magister Bruno. Negen eeuwen uitstraling van de Kartuizerorde, Leuven, 2003, 101-117  
[Carlat & Timmermans 2003]
Francis Timmermans & Tom Gaens
Het Sint-Jansbergklooster te Zelem. Beknopte geschiedenis, in: Francis Timmermans & Tom Gaens (ed.), Magister Bruno. Negen eeuwen uitstraling van de Kartuizerorde, Leuven, 2003, XVII-XXIX, 18 ill.  
[Timmermans & Gaens 2003a]
Francis Timmermans & Tom Gaens
Het Sint-Jansbergklooster te Zelem. Beknopte geschiedenis, in: Francis Timmermans & Tom Gaens (ed.), Magister Bruno. Negen eeuwen uitstraling van de Kartuizerorde, Leuven, 2003, XVII-XXIX, 18 ill.  
[Timmermans & Gaens 2003a]
2002
Jan De Grauwe & Francis Timmermans
Visitationes des chartreuses belges. Ad honorem Reverendo John Clark, in: James Hogg (ed.), Stand up to Godwards. Essays in mystical tradition and monastic theology in honour of the Reverend John Clark on his sixth-fifth birthday , Salzburg, 2002, 173-244 (= Analecta Cartusiana, 204)
[De Grauwe & Timmermans 2002] PDF-pictogram De Grauwe & Timmermans_Visitationes des chartreuses belges.pdf (10.36 MB)
2001
Jan De Grauwe & Francis Timmermans
Cartae Capitulorum Generalium 1689-1772 (Rijksarchief te Brugge), Salzburg, 2001, VIII-256 p. (= Analecta Cartusiana, 100:35)
[De Grauwe & Timmermans 2001]
Francis Timmermans
Conclusions d'une étude approfondie de la Prosopographia Cartusiana Belgica Renovata, in: James Hogg (ed.), Die Kartäuser und die Künste ihrer Zeit, dl. 1, Salzburg, 2001, 85-182 (= Analecta Cartusiana, 157:1)
[Timmermans 2001] PDF-pictogram Timmermans_Transferts de et vers d'autres chartreuses.pdf (9.4 MB)
Jan De Grauwe & Francis Timmermans
Prosopographia monialium Brugis, Salzburg, 2001, 313 p. (= Analecta Cartusiana, 163)
[PMB 2001]
2000
Francis Timmermans
Approche archéologique du site de la chartreuse du Mont-Saint-Jean à Zelem-lez-Diest, in: Jürg Ganz & Margrit Früh (eds.), Das Erbe der Kartäuser. Akten des III. Internationalen Kartäuserkongresses in der Kartause Ittingen vom 1.-5. Dezember 1999, Salzburg, 2000, 90-93 (= Analecta Cartusiana, 160)
[Timmermans 2000] PDF-pictogram Timmermans_Approche archéologique de la chartreuse de Zelem.pdf (356.7 KB)
Jan De Grauwe & Francis Timmermans
Héritage des chartreux après la suppression des monastères belges, in: Jürg Ganz & Margrit Früh (eds.), Das Erbe der Kartäuser. Akten des III. Internationalen Kartäuserkongresses in der Kartause Ittingen vom 1.-5. Dezember 1999, Salzburg, 2000, 82-89 (= Analecta Cartusiana, 160)  
[De Grauwe & Timmermans 2000] PDF-pictogram De Grauwe & Timmermans_Héritage des chartreux belges après la suppression.pdf (676.36 KB)
1999
Jan De Grauwe & Francis Timmermans
Prosopographia Cartusiana Belgica Renovata (1314-1796), 2 dln., Salzburg, 1999, 517-(1); 573-(1) p. (= Analecta Cartusiana, 154:1-2)  
[PCBR 1999]

Pagina's