Biblio

[ Auteur(Asc)] Titel Jaar
Filters: First Letter Of Last Name gelijk is aan D  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
D
Eloi Delbecque
L’évocation des fondateurs et donateurs dans les sceaux de chartreuses, in: Sylvain Excoffon (ed.), Les charteux et les élites (XIIe-XVIIIe siècles). Colloque international du CERCOR (30-31 août 2012), Saint-Étienne, 2013, 347-366, 5 ill. (= Analecta Cartusiana, 298)
[Delbecque 2013]
Eloi Delbecque
Sigillographie cartusienne, in: Meta Niederkorn-Bruck (ed.), Liber amicorum James Hogg. Kartäuserforschung 1970-2006. Internationale Tagung Kartause Aggsbach 28.8-1.9.2006 Kartause Mauerbach, dl. 6, Salzburg, 2008, 5-45 (= Analecta Cartusiana, 210:6)  
[Delbecque 2008] PDF-pictogram Delbecque_Sigillographie cartusienne.pdf (9.25 MB)
Eloi Delbecque
Permanence sigillographique chez les Chartreux , in: Meta Niederkorn-Bruck (ed.), Kartäusisches Denken und daraus resultierende Netzwerke vom Mittelalter bis zur Neuzeit. Internationale Tagung: Kartause Aggsbach 23.-27. August 2011. Zum Anlass des 80. Geburtstags von James Hogg, dl. 1, Salzburg, 2012, 123-160, ill. (= Analecta Cartusiana, 276:1)
[Delbecque 2012]
Eloi Delbecque
Dom Innocent Le Masson, le 51e Général des Chartreux, un mystique au service de sa chartreuse d'origine, des Noyonnais et du Noyonnais, in: Robert Bindel & Pierre-Aelred Henel (eds.), Dom Innocent Le Masson, chartreux méconnu, Noyonnais oublié. Tricentenaire de la mort d'Innocent Le Masson (1627-1703), 51ème ministre général de l'Ordre des Chartreux, Noyon 8-11 mai 2003, Salzburg, 2007, 277-326 (= Analecta Cartusiana, 209)
[Delbecque 2007]
Anne-Marie Dekeyzer
Kartuizerklooster [Zelem] geeft geheimen prijs, in: Streeknieuws Noord-Limburg, 13 september, 1996, 13-14, 1 ill.
[Dekeyzer 1996] PDF-pictogram Zelem_Onderaardse gang.PDF (429.38 KB)
Roland Deigendesch
Memoria bei den Kartäusern. Auswertungsmöglichkeiten kartäusischer Memorialquellen am Beispiel des Gütersteiner Anniversars (15.-16. Jahrhundert), in: Sönke Lorenz (ed.), Bücher, Bibliotheken und Schriftkultur der Kartäuser. Festgabe zum 65. Geburtstag von Edward Potkowski, Stuttgart, 2002, 269-287 (= Contubernium. Tübinger Beiträge zur Universitäts- und Wissenschaftsgeschichte, 59)
[Deigendesch 2002a] PDF-pictogram Deigendesch_Memoria bei den Kartäusern.PDF (3.59 MB)
Roland Deigendesch
Bücher und ihre Schenker - Die Bücherlisten der Kartause Güterstein in Württemberg, in: Sönke Lorenz (ed), Bücher, Bibliotheken und Schriftkultur der Kartäuser. Festgabe zum 65. Geburtstag von Edward Potkowski, Stuttgart, 2002, 93-115 (= Contubernium. Tübinger Beiträge zur Universitäts- und Wissenschaftsgeschichte, 59)
[Deigendesch 2002b]
Antoine Dégert
John Krämer, in: The Catholic Encyclopedia, 8 (1910), 697-698
[Dégert 1910]
A. Degand
Chartreux (Liturgie des), in: Dictionnaire d'archéologie chrétienne et de liturgie, 3 (1913), 1045-1071  
[Degand 1913] PDF-pictogram Degand_Liturgie des Chartreux.pdf (17.05 MB)
Henri L. M. Defoer
The Triptych of the Pauw-Sas Family from the Utrecht charterhouse, in: Rolf de Weijert, Kim Ragetli, Arnoud-Jan Bijsterveld & Jeannette van Arenthals (eds.), Living memoria. Studies in medieval and early modern memorial culture in honour of Truus van Bueren , Hilversum, 2011, 321-332, 379-413 (= Middeleeuwse bronnen, 137)
[Defoer 2011]
Henri L. M. Defoer
Een drieluik van de kartuizers, Utrechts cultureel erfgoed van nationaal belang, Utrecht, 2010, 13 p., ill. (= Lezing gehouden voor de Probus Club Utrecht ’85 )  
[Defoer 2010] PDF-pictogram Defoer_Drieluik van de Utrechtse kartuis met het Laatste Avondmaal.pdf (3.84 MB)
Joachim Deeters, Wolfgang Herborn, Wolfgang Schmid & Hiltrud Wallenborn
Quellen zur Geschichte der Kölner Kartause, in: Werner Schäfke (ed.), Die Kölner Kartause um 1500. Eine Reise in unsere Vergangenheit, Köln, 1991, 10-122, ill.
[Deeters-Wallenborn 1991]
Thomas Dedeurwaerdere
De kartuizer Herman Stekin (ca. 1360-1428) en zijn Die exposicie op dat heilighe Pater Noster. Historische studie en uitgave van hs. Brussel, K.B. 1654-55, Lth., 2 dln., Leuven, Katholieke Universiteit Leuven, Faculteit Letteren en Wijsbegeerte: Departement Geschiedenis, 1995, XX-472 (doorlopend) p.
[Dedeurwaerdere 1995] PDF-pictogram Samenvatting.pdf (42.17 KB)
Pol Declercq
De kartuis van Sinte-Cruys. Het kartuizerklooster Genadedal in Sint-Kruis en Brugge (1318-1783), Brugge Sint-Kruis, 2018, 327-(1) p., ill.  
[Declercq 2018]
Jean-Marie Déchanet
Guillaume de Saint-Thierry: Lettre d’Or aux Frères du Mont-Dieu, Bruges & Paris, 1956, 188 p.
[Déchanet 1956] PDF-pictogram Recensie Hourlier_RHE 52 (1957) 1002-1003.pdf (598 KB)
Johan Decavele
Kartuis Koningsdal, in: Gaston Mortier (ed.), Duizend jaar Ekkergem, Gent, 1974, 51-53, ill.
[Decavele 1974]
Urbain Deblander
... zalige eenzaamheid. Evolutie binnen de religieuze orden, in: Het zwijgzame verleden. 700 jaar kloosterkroniek: Klooster van Onze-Lieve-Vrouwe-Kapelle te Herne, Herne, 2014, 11-19, ill.
[Deblander 2014]
Olaf De Witte
De kartuizer-liturgie, in: Tijdschrift voor liturgie, 24 (1944), 32*-42*  
[De Witte 1944]
Cornelius Johannes De Wit
Het atelier der Utrechtsche miniaturen en een kapittel uit de geschiedenis van het karthuizerklooster Nieuw-Licht, in: Oudheidkundig jaarboek. Bulletin van den Nederlandsch0en Oudheidkundigen Bond, serie 3:8 (1928), 264-277
[De Wit 1928]
A. De Wilt
Heeft Laurentius Surius, O. Carth. de Evangelische Peerle in het Latijn vertaald?, in: Ons geestelijk erf, 17:2 (1943), 132-140
[De Wilt 1943]
Rolf De Weijert
Schenken, begraven, gedenken. Lekenmemoria in het Utrechtse kartuizerklooster Nieuwlicht (1391-1580), Proefschrift ter verkrijging van de graad van Doctor aan de Universiteit Utrecht, Utrecht, 2015, IX-(1)-504 p., 42 ill.  
[De Weijert-Gutman 2015] PDF-pictogram De Weijert_Schenken, begraven, gedenken in het Utrechtse kartuizerklooster Nieuwlicht .pdf (12.1 MB)
Rolf De Weijert
Gift-giving practices in the Utrecht charterhouse. Donating to be remembered?, in: Rolf de Weijert, Kim Ragetli, Arnoud-Jan Bijsterveld & Jeannette van Arenthals (eds.), Living memoria. Studies in medieval and early modern memorial culture in honour of Truus van Bueren , Hilversuum, 2011, 147-164, 379-413 (= Middeleeuwse studies en bronnen, 137)
[De Weijert 2011] PDF-pictogram De Weijert_Gift-giving practices in the Utrecht charterhouse.PDF (2.56 MB)
Rolf De Weijert
De stichtingskronieken van het Utrechts kartuizerklooster Nieuwlicht, in: Tom Gaens, Thom Mertens & Kees Schepers (eds.), Libros sempiternum animarum cibum custodire voluit. Essays voor Frans Hendrickx, Leuven, 2017, 233-257 (= Ons geestelijk erf, 88:3-4)
[De Weijert 2017]
Michel De Waha
Aux origines de la chartreuse de Scheut: pèlerinage populaire et monastère patricien, in: Annales de la Société royale d'archéologie de Bruxelles, 55 (1978), 3-26
[De Waha 1978]
Michel De Waha
Reliure et politique à Bruxelles au XVe siècle. A propos des reliures de la chartreuse de Scheut, in: Le livre et l'estampe. Revue trimestrielle de le Société royale des bibliophiles et iconophiles de Belgique, 25 / 99-100 (1979), 107-159, 1 ill.
[De Waha 1979]

Pagina's