Biblio

Auteur Titel [ Jaar(Asc)]
Filters: Keyword gelijk is aan biographiae  [Clear All Filters]
1985
Joachim Vennebusch
Bartholomäus von Maastricht gegen Eugen IV. Stellungnahmen eines Konziliaristen während des Nürnberger Reichstags 1444, in: Annuarium historiae conciliorum , 17 (1985),  209-230
[Vennebusch 1985]
Gina Bernaer
De donaat Josephus De Vroede. Bijdrage omtrent de kartuis te Herne, in: Het Oude Land van Edingen en omliggende, 13 (1985), 52-55
[Bernaer 1985]
J. P. Gumbert
Jan van Brederode: een beetje nieuw licht uit Nieuwlicht, in: Christian De Backer, A. J. Geurts & A. G. Weiler (eds.), Codex in context. Studies over codicologie, kartuizergeschiedenis en laatmiddeleeuws geestesleven aangeboden aan Prof. Dr. A. Gruijs, Nijmegen & Grave, 1985, 161-174, 1 ill. (= Nijmeegse codicologische cahiers, 4-6)
[Gumbert 1985]
Karel Swenden
Kalckbrenner, Gerard, in: Nationaal biografisch woordenboek, 11 (1985), 399-400
[Swenden 1985]
Peter G. Bietenholz
Levinus Ammonius of Ghent, 13 April 1488-19 March 1557, in: Pieter G. Bietenholz & Thomas B. Deutscher (eds.), Contemporaries of Erasmus. A biographical register of the renaissance and reformation, dl. 1, Toronto, Buffalo & London, 1985, 50-51
[Bietenholz 1985b] PDF-pictogram Bietenholz_Levinus Ammonius.pdf (460.93 KB)
Walter Baier & Kurt Ruh
Ludolf von Sachsen, in: Die deutsche Literatur des Mittelalters. Verfasserlexikon, 2e ed., 5 (1985), 967-977  
[Baier & Ruh 1985]
Jan De Grauwe
Willem Bibaut, in: Peter G. Bietenholz & Thomas B. Deutscher (eds.), Contemporaries of Erasmus. A biographical register of the Renaissance and Reformation, dl. 1, Toronto, Buffalo & London, 1985, 145
[De Grauwe 1985b]
1984
Jan De Grauwe
Bruno, stichter van de kartuizers, in: Frans Hendrickx (ed.), De Kartuizers en hun klooster te Zelem. Tentoonstelling ter gelegenheid van het negende eeuwfeest van de Orde (1084-1984), Diest, 1984, 17-20 (= Diestsche Cronycke, 7)
[De Grauwe 1984b] PDF-pictogram De Grauwe_Bruno stichter van de Kartuizers.PDF (391.24 KB)
Giorgio Papasogli , tr. Benedict Wallis
God answers in the desert: Bruno the Saint of the Charterhouse, Parkminster, 1984, 105 p., 9 ill.  
[Papasogli & Wallis 1984]
Christian De Backer
Hendrik Egher van Kalkar, in: A. J. Geurts (ed.), Moderne Devotie: figuren en facetten. Tentoonstelling ter herdenking van het sterfjaar van Geert Grote 1384-1984. Catalogus bij de tentoonstelling in het Nijmeegs Volkenkundig Museum, 28 september t/m 23 november 1984, Nijmegen, 1984, 73-75
[De Backer 1984d]
Christian De Backer
Hendrik van Coesfeld, in: A. J. Geurts (ed.), Moderne Devotie: figuren en facetten. Tentoonstelling ter herdenking van het sterfjaar van Geert Grote 1384-1984. Catalogus bij de tentoonstelling in het Nijmeegs Volkenkundig Museum, 28 september t/m 23 november 1984, 1984, 71-73
[De Backer 1984g]
Peter Nissen
Nederlandstalige kartuizerauteurs uit de 19de en 20ste eeuw, in: Frans Hendrickx (ed.), De Kartuizers en hun klooster te Zelem. Tentoonstelling ter gelegenheid van het negende eeuwfeest van de Orde (1084-1984), Diest, 1984, 146-156 (= Diestsche Cronycke, 7)
[Nissen 1984b] PDF-pictogram Nissen_Nederlandstalige kartuizerauteurs.PDF (1.26 MB)Afbeeldingspictogram Van Dijck Gabriël_overlijdensbericht.jpg (31.26 KB)
Bernard Bligny
Saint Bruno, le premier chartreux, Rennes, 1984, 127 p., ill. (= De mémoire d'homme)
[Bligny 1984a]
Christian De Backer
La suppression de la chartreuse de Monichusen près d’Arnhem et le mandatum speciale du convers Joannes Commotius, in: James Hogg (ed.), Die Kartäuser und die Reformation. Internationaler Kongress [Buxheim] vom 24. bis 27. August 1983, dl. 1, Salzburg, 1984, 215-221 (= Analecta Cartusiana, 108:1)
[De Backer 1984c] PDF-pictogram De Backer_Monichusen et le 'mandatum speciale' de Joannes Commotius.pdf (848.34 KB)
Hektor Colpaert
Th. A. Mann (1735-1809). Een bio-, bibliografische studie, in: Academiae Analecta. Mededelingen van de Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België, Klasse der Letteren, dl. 46:3, Brussel, 1984, 37-119
[Colpaert 1984]
M. Baelde
Toelating om Brugs kartuizer terug naar klooster te brengen (1548), in: Biekorf. Westvlaams archief voor geschiedenis, archeologie, taal- en volkskunde, 84 (1984), 274-275
[Baelde 1984] PDF-pictogram Baelde_Toelating om Brugs kartuizer terug naar klooster te brengen.PDF (182.45 KB)
Jan De Grauwe
Willem van Branteghem, in: Frans Hendrickx (ed.), De Kartuizers en hun klooster te Zelem. Tentoonstelling ter gelegenheid van het negende eeuwfeest van de Orde (1084-1984), Diest, 1984, 117 (= Diestsche Cronycke, 7)
[De Grauwe 1984e]
1983
Jacques Dubois
Bruno der Kartäuser. I. Leben und Wirken, in: Lexikon des Mittelalters, 2 (1983), 788-790
[Dubois 1983]
Adam Wienand
Bruno, ein Sohn des heiligen Köln. Eine Kurzbiographie, in: Marijan Zadnikar & Adam Wienand (eds.), Die Kartäuser. Der Orden der schweigenden Mönche, Köln, 1983, 203-214 , 2 ill.
[Wienand 1983a]
Hubertus Maria Blüm
Die Kartäuser-Schriftsteller im deutschsprachigen Raum, in: Marijan Zadnikar & Adam Wienand (eds.), Die Kartäuser. Der Orden der schweigenden Mönche, Köln, 1983, 345-373  
[Blüm 1983g]
Karel Swenden
Dionysius (van Rijkel of van Leeuwen), kartuizermonnik en geestelijk schrijver, in: Nationaal biografisch woordenboek, 10 (1983), 147-152  
[Swenden 1983]
Rudolf De Smet
Erasmus en de geloofscrisis van Jan Van der Maude, kartuizer van het Domus Capellae te Herne, in: De Kartuizers te Herne (1314-1783), Edingen, 1983, 75-85
[De Smet 1983] PDF-pictogram De Smet_Erasmus en de geloofscrisis van Jan Van der Maude.PDF (1.16 MB)
Koenraad Seynaeve
Jacobus van Gruitrode, in: Jan De Grauwe (ed.), Historia et spiritualitas Cartusiensis. Colloquii Quarti Internationalis Acta. Gandavi-Antverpiae-Brugis, 16-19 Sept. 1982, Destelbergen, 1983, 313-336  
[Seynaeve 1983]
Jos Bernaer
Kartuizermonniken uit het Oude Land van Edingen, in: De Kartuizers te Herne (1314-1783), Edingen, 1983, 87-98  
[Bernaer 1983]

Pagina's