Biblio

[ Auteur(Desc)] Titel Jaar
Filters: First Letter Of Title gelijk is aan H  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
O
Arpád P. Orbán
Heinrich von Kalkar: Theoria metrica. Editio princeps, in: Miscellanea Cartusiensia, dl. 4, Salzburg, 1979, 58-99 (= Analecta Cartusiana, 43)
[Orban 1979]
Julius Ost
Hoog bezoek in Herne, van eeuw tot eeuw, in: Het Oude Land van Edingen en omliggende, 35 (2007), 81-88
[Ost 2007]
Julius Ost
Herne: kartuis, in: Het Oude Land van Edingen en omliggende, 29 (2001), 202-206
[Ost 2001]
Michael Ott
Heinrich Birnbaum, in: The Catholic Encyclopedia, 2 (1907), 579  
[Ott 1907]
P
Franciszek Pabich
A history of two monastic paper mills established on Carthusian territory [Samenvatting], in: IPH-Information. Bulletin of the International Association of Paper Historians, 24 (1990), 80-83, ill.  
[1990]
Krijn Pansters
Hart, cel, klooster, kerk. Het hervormingsdenken van Dionysius de Kartuizer (1402/1403-1471), in: Signum. Tijdschrift van de Contactgroep voor sociaal-economische en institutioneel-juridische geschiedenis van geestelijke en kerkelijke instellingen in de Nederlanden in de Middeledeuwen, 18 (2006), 89-96  
[Pansters 2006] PDF-pictogram Pansters_Hervormingsdenken van Dionysius de Kartuizer.PDF (1.09 MB)
Marie-Cécile Parant , m.m.v. Ange Helly & Emmanuel Cluzet
Histoire des moniales chartreuses, herziene ed., Grande Chartreuse, 1978, 208 p.  
[Parant 1978]
Tim Peeters
History and spirit of the Carthusian Customs: the charisma of the Carthusian Order, in: Hermann Josef Roth (ed.), Die Kartäuser im Blickpunkt der Wissenschaften. 35 Jahre internationale Treffen 23.-25. Mai 2014 in der ehemaligen Kölner Kartause, Salzburg, 2015, 213-218 (= Analecta Cartusiana, 310)
[Peeters 2015]
Theodorus Petreius
Henricus Kalkariensis, cognomento Aeger, ex Cliviae Ducatu originem trahens, in: Theodorus Petreius, Bibliotheca Cartusiana sive illustrium Sacri Cartusiensis Ordinis scriptorum catalogus, Coloniae [Köln], Antonius Hieratus, 1609, 131-134  
[Petreius 1609ee]
Theodorus Petreius
Hermannus Petra, seu Petri, Stutdorpaeus, in: Theodorus Petreius, Bibliotheca Cartusiana sive illustrium Sacri Cartusiensis Ordinis scriptorum catalogus, Coloniae [Köln], Antonius Hieratus, 1609, 143  
[Petreius 1609b]
Theodorus Petreius
Hermannus Appeldorn, monachus Cartusiae Coloniensis, in: Theodorus Petreius, Bibliotheca Cartusiana sive illustrium Sacri Cartusiensis Ordinis scriptorum catalogus, Coloniae [Köln], Antonius Hieratus, 1609, 141-142  
[Petreius 1609ii]
Theodorus Petreius
Henricus Coesfeldius, quem alii perperam de Consueldia cognominant, Westphalica fuit ditione oriundus, utpote diocoesi Monasteriensi, in: Theodorus Petreius, Bibliotheca Cartusiana sive illustrium Sacri Cartusiensis Ordinis scriptorum catalogus, Coloniae [Köln], Antonius Hieratus, 1609, 126-127  
[Petreius 1609dd]
Theodorus Petreius
Henricus Prudens, prior fuit Vallisgratiae prope Brugas, in: Theodorus Petreius, Bibliotheca Cartusiana sive illustrium Sacri Cartusiensis Ordinis scriptorum catalogus, Coloniae [Köln], Antonius Hieratus, 1609, 138-141  
[Petreius 1609hh]
Theodorus Petreius
Henricus de Piro, alias Brunonis, iureconsultus oratorque, in: Theodorus Petreius, Bibliotheca Cartusiana sive illustrium Sacri Cartusiensis Ordinis scriptorum catalogus, Coloniae [Köln], Antonius Hieratus, 1609, 137-138  
[Petreius 1609gg]
Theodorus Petreius
Henricus Loen ... patria Lovaniensis, in: Theodorus Petreius, Bibliotheca Cartusiana sive illustrium Sacri Cartusiensis Ordinis scriptorum catalogus, Coloniae [Köln], Antonius Hieratus, 1609, 135-136  
[Petreius 1609ff]
Theodorus Petreius
Hugo de Palma (vel ut alii vocant Henricus de Baldea), in: Theodorus Petreius, Bibliotheca Cartusiana sive illustrium Sacri Cartusiensis Ordinis scriptorum catalogus, Coloniae [Köln], Antonius Hieratus, 1609, 147  
[Petreius 1609jj]
Albertus Emiel Pil
Humanistica cartusiana. Levinus Ammonius als vertaler van Chrysostomus' sermoen De providentia Dei et fato, in: Sacris erudiri. Jaarboek voor godsdienstwetenschappen, 26 (1983), 275-310  
[Pil 1983] PDF-pictogram Pil_Levinus Ammonius vertaler van Chrysostomus' De providentia Dei et fato.PDF (3.61 MB)
Floris Prims
Hoe onze karthuizers heeren van Het Kiel werden, in: Floris Prims, Antwerpiensia 1932, Antwerpen, 1933, 54-61 (= Losse bijdragen tot de Antwerpsche geschiedenis, 6)
[Prims 1933b] PDF-pictogram Prims_Karthuizers heeren van Het Kiel.PDF (1019.06 KB)
R
Fidèle-Jean Raymaekers
Historische oogslag op het voormalige karthuizerklooster te Zeelhem, in: Noord en Zuid. Maendschrift voor kunsten, letteren en wetenschappen, 2 (1863), 113-123, 182-188, 193-208, 318-327, 373-376, 394-416  
[Raymaekers 1863] PDF-pictogram Raymaekers_Het voormalige karthuizerklooster te Zeelhem.pdf (19.54 MB)
Bruno Richermoz
Henri de Piro (Birnbaum), chartreux 1403-1473., in: Dictionnaire de spiritualité, 7 : 1 (1969), 230-232
[Richermoz 1969]
Bernadette Roose
De H. Bruno omringd door de heiligen van zijn orde, in: Bernadette Roose (ed.), De Brugse kartuizen 14de-18de eeuw. Dossier bij de gelijknamige tentoonstelling in het Rijkarchief te Brugge (14 november 1996 - 20 december 1996) , Brugge, 1996, 70-73, 2 ill. (= Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën. Rijksarchief te Brugge. Educatieve Dienst: Dossiers, reeks 2:13)  
[Roose 1996e]
Gottfried Roth
Heilung und Heil, Gesundheitswesen und Krankenpflege im Kartäuserorden, in: James Hogg (ed.), Die Kartäuser und die Künste ihrer Zeit, dl. 2, Salzburg, 2001, 111-115 (= Analecta Cartusiana, 157:2)
[Roth 2001b]
Heinrich Rüthing
Heinrich v. Hessen d. J. (H. v. Altendorf), in: Lexikon für Theologie und Kirche, 3e ed., 4 (1995), 1388
[Rüthing 1995] PDF-pictogram Rüthing_Heinrich v. Hessen d. J.PDF (351.28 KB)
Heinrich Rüthing
Henri Egher de Kalkar, in: Dictionnaire de spiritualité, 7:1 (1969), 188-191  
[Rüthing 1969] PDF-pictogram Rüthing_Henri Egher de Kalkar.PDF (874.12 KB)
S
Jan G. M. Sanders
Historisch overzicht [Vught], in: Jan G.M. Sanders (ed.), Domus prope Buscumducis. Bronnen voor de geschiedenis van het kartuizerklooster bij 's-Hertogenbosch (1466-1641), Leuven, 2016, 11-18 (= Miscellanea Neerlandica, 44 / Studia Cartusiana, 5)
[Sanders 2016c]

Pagina's