Biblio

Auteur Titel [ Jaar(Asc)]
Filters: First Letter Of Title gelijk is aan G  [Clear All Filters]
2009
Krijn Pansters
Het geheim van de stilte. De besloten wereld van de Roermondse kartuizers. Verschenen ter gelegenheid van de tentoonstelling in het voormalige kartuizerklooster 'O.L. Vrouw van Bethlehem' te Roermond, maart - juni 2009, Zwolle, 2009, 304 p., 225 ill.  
[Pansters 2009a]
Krijn Pansters
Het geheim van de stilte: kartuizer theologie, in: Krijn Pansters (ed.), Het geheim van de stilte. De besloten wereld van de Roermondse kartuizers. Verschenen ter gelegenheid van de tentoonstelling in het voormalige kartuizerklooster 'O.L. Vrouw van Bethlehem' te Roermond, maart - juni 2009, Zwolle, 2009, 22-29, 246-249, 3 ill.  
[Pansters 2009b]
Peter Nissen
De geschiedenis van de kartuis van Onze Lieve Vrouw van Bethlehem te Roermond, in: Krijn Pansters (ed.), Het geheim van de stilte. De besloten wereld van de Roermondse kartuizers. Verschenen ter gelegenheid van de tentoonstelling in het voormalige kartuizerklooster 'O.L. Vrouw van Bethlehem' te Roermond, maart - juni 2009, Zwolle, 2009, 62-77, 254-258, 2 ill.  
[Nissen 2009b]
Robert Stein
De groei van Scheut, in: De kartuize van Scheut en Rogier van der Weyden, Turnhout, 2009, 38-43, 3 ill. (= Millennium. Tijdschrift voor middeleeuwse studies, 23:1-2)
[Stein 2009b] PDF-pictogram Stein_Groei van Scheut.PDF (686.6 KB)
2007
Tom Gaens
De gebroken spiegel van perfectie. Vijf eeuwen kartuizer aanwezigheid in de Lage Landen (1314-1796) [De Kartuizers in de Nederlanden. Zeventiende symposium van Signum, Roermond, zaterdag 27 oktober 2007], in: Signum. Tijdschrift van de Contactgroep voor sociaal-economische en institutioneel-juridische geschiedenis van geestelijke en kerkelijke instellingen in de Nederlanden in de middeledeuwen, 19 (2007), 92-104, 3 ill.  
[Gaens 2007a]
Tim Peeters
Gods eenzame zwijgers. De spirituele weg van de kartuizers, Gent, 2007, (4)-II-189 p., 4 ill.  
[Peeters 2007a] PDF-pictogram Peeters_Gods eenzame zwijgers_inhoud.PDF (147.37 KB)
Un Chartreux
La Grande Chartreuse, 18e ed., [St Victor de Cessieu], Éditions Lettre de France, 2007, 317-(1) p., 20 ill.  
[Chartreux 2007a] PDF-pictogram Grande Chartreuse - prior-generaals.PDF (3.15 MB)
2006
James Hogg
Guigo de Ponte, in: Analecta Cartusiana, dl. 239, Salzburg, 2006, 52-55
[Hogg 2006c]
2005
Augustin Devaux & Gabriël Van Dijck
Gand - Cartusia Vallis Regalis, in: Augustin Devaux & Gabriël Van Dijck, Nouvelle Bibliographie Cartusienne. Cartusiana, dl. 3: Maisons de l'Ordre, Grande Chartreuse, 2005, 292-294  
[Devaux & Van Dijck 2005k]
Jan G. M. Sanders
Geertruidenberg / Kartuize het Hollandse Huis bij Geertruidenberg, in: James Hogg & Gerhard Schlegel (eds.), Monasticon Cartusiense, dl. 3, Salzburg, 2005, 153-160, 289-294, 6 ill. (= Analecta Cartusiana, 185:3)
[Sanders 2005b]
2004
James Hogg
Geografia delle certose: espansione dell'Ordine Certosino, in: Analecta Cartusiana, dl. 220, Salzburg, 2004, 5-31, 15 ill.
[Hogg 2004c] PDF-pictogram Hogg_Geografia dell'Ordine Certosino.PDF (4.67 MB)
Marc-Aeilko Aris
Grübelnde Mönche. Wissenschaft in spätmittelalterlichen Kartausen, in: Jan A. Aertsen & Martin Pickavé (eds.), Herbst des Mittelalters? Fragen zur Bewertung des 14. und 15. Jahrhunderts, Berlin & New York, 2004, 173-183 (= Miscellanea Mediaevalia. Veröffentlichungen des Thomas-Instituts der Universität zu Köln, 31)
[Aris 2004] PDF-pictogram Aris_Wissenschaft in Kartausen.PDF (1.29 MB)
Mikel M. Kors
Guyart Desmoulins' Bible historiale, voorbeeld van de Historiebijbel van 1361?, in: Millennium. Tijdschrift voor middeleeuwse studies, 18 (2004), 41-53, 1 ill.  
[Kors 2004a] PDF-pictogram Kors_Guyart Desmoulins' Bible historiale.PDF (1.52 MB)
2002
Alain Girard
La galerie des cartes, in: Chantal Spillemaecker, Pierrette Paravy & Michel Lecomte (eds.), La Grande Chartreuse au-delà du silence, Grenoble, 2002, 68-79, 14 ill.  
[Girard 2002]
Chantal Spillemaecker, Pierrette Paravy & Michel Lecomte
La Grande Chartreuse au-delà du silence, Grenoble, 2002, 175-(1) p., ill.  
[Spillemaecker & Paravy 2002]
James Hogg
Guigo von Kastel, Kartäuser, in: Biographisch-bibliographisches Kirchenlexikon, 20 (2002), 672-679
[Hogg 2002c] PDF-pictogram Hogg_Guigo von Kastl.pdf (478.74 KB)
2001
Jan De Grauwe
Glossarium betreffende de Orde van de Kartuizers, Brussel, 2001, 29-(6) p. (= Bibliografische inleiding tot de Belgische kloostergeschiedenis vóór 1796, 50)
[De Grauwe 2001c] PDF-pictogram De Grauwe_Glossarium van de Kartuizerorde.pdf (3.15 MB)
Herman Mulder
Godfried van Wevel: Vanden twaelf dogheden. Tondalus visioen — KB Brussel, hs. II 2318 (midden of tweede helft 15e eeuw) — Köln, Sint-Barbara, in: Jan Deschamps & Herman Mulder, Inventaris van de Middelnederlandse handschriften van de Koninklijke Bibliotheek van België (voorlopige uitgave), dl. 4, Brussel, 2001, 28-30
[Mulder 2001a] PDF-pictogram Mülder_Brussel KB hs. II 2318.pdf (633.86 KB)
Lucia Andreini
Gregor Reisch e la Margarita Philosophica, in: James Hogg (ed.), Die Kartäuser und die Künste ihrer Zeit, dl. 2, Salzburg, 2001, 63-104, 21 ill. (= Analecta Cartusiana, 157:2)
[Andreini 2001]
Maurice Laporte
Guigues Ier le Chartreux, Coutumes de Chartreuse. Introduction, texte critique, traduction et notes, 2e ed., Paris, 2001 [Réimpression de la première édition revue et corrigée: Paris 1984], 342-(10) p. (= Sources chrétiennes, 313)  
[Laporte 2001a]

Pagina's