De gebroken spiegel van perfectie. Vijf eeuwen kartuizer aanwezigheid in de Lage Landen (1314-1796) [De Kartuizers in de Nederlanden. Zeventiende symposium van Signum, Roermond, zaterdag 27 oktober 2007]

Auteurs:

Tom Gaens

Volledige referentie:

Tom Gaens
De gebroken spiegel van perfectie. Vijf eeuwen kartuizer aanwezigheid in de Lage Landen (1314-1796) [De Kartuizers in de Nederlanden. Zeventiende symposium van Signum, Roermond, zaterdag 27 oktober 2007], in: Signum. Tijdschrift van de Contactgroep voor sociaal-economische en institutioneel-juridische geschiedenis van geestelijke en kerkelijke instellingen in de Nederlanden in de middeledeuwen, 19 (2007), 92-104, 3 ill.  
[Gaens 2007a]

Trefwoorden:

Belgica O.Cart. (historiographia), Nederlandia O.Cart. (historiographia)

Notities:

Synopsis van de lezing, zie: http://www.cartusiana.org/node/1118, alsook http://www.contactgroepsignum.eu/node/790.

Tekstmededelingen:

Inhoud
1. Evolutie van de stichtingen
2. Verspreiding in de Nederlanden — een eerste stichtingsgolf
3. Herne als moederklooster
4. Verspreiding in de Nederlanden — een tweede stichtingsgolf
5. De periode van het interne schisma
6. Kruisbestuiving kartuizers en moderne devoten
7. Spanning tussen actio en contemplatio
8. Verspreiding in de Nederlanden — 15e eeuw
9. Nooit hervormd?
10. Reformatie en Contrareformatie
11. 17de en 18de eeuw — Opheffing