Biblio

Auteur Titel [ Jaar(Desc)]
Filters: First Letter Of Title gelijk is aan K  [Clear All Filters]
1856
Pieter Scheltema
Het karthuizerklooster van Sint-Andries ter Zaliger Havene bij Amsterdam, in: Aemstel’s Oudheid, of Gedenkwaardigheden van Amsterdam, 2 (1856), 13-53  
[Scheltema 1856]
1876
H. Mohrmann
Het klooster Monnikhuizen, in: Geldersche Volksalmannak, 42 (1876), 82-92
[Mohrmann 1876]
1882
Jacob Cornelis Van Slee
Kalkar, Heinrich Aeger von, in: Allgemeine Deutsche Biographie, 15 (1882), 24-25  
[Van Slee 1882]
1908
...
Kartäuser, in: Meyers großes Konversations-Lexikon. Ein Nachschlagewerk des allgemeinen Wissens, 6e ed., 10 (1908), 682-683  
[Kartäuser 1908]
Bonaventura Kruitwagen
De karthuizer Martinus van Schiedam en zijn ondergeschoven werkje De spiritualibus ascensionibus, in: Tijdschrift voor boek- en biblotheekwezen, 6 (1908), 276-286
[Kruitwagen 1908] PDF-pictogram Kruitwagen_Martinus van Schiedam, De spiritualibus ascensionibus.PDF (2.1 MB)
1919
...
Het karthuizerklooster te Vught, in: Bossche bijdragen. Bouwstoffen voor de geschiedenis van het bisdom 's-Hertogenbosch, 3 (1919), 262  
[Vught 1919] PDF-pictogram Karthuizerklooster Vught.PDF (92.98 KB)
1923
Gabriël Celis
Het karthuizerklooster te Gent (1320-1783), in: Bulletijn der Maatschappij van Geschied- en Oudheidkunde te Gent, 31 (1923), 25-56
[Celis 1923] PDF-pictogram Celis_Karthuizerklooster te Gent.PDF (3.56 MB)
1926
H. Brugmans
Het karthuizerklooster, in: Amsterdamsch weekblad, 1926, 24 juli, – (= Amsterdamsche bijzonderheden, 25)  
[Brugmans 1926]
...
Kloosterboekerijen door bijzonderen benuttigd [Kartuizers van Sint-Kruis bij Brugge], in: Biekorf, 32 (1926), 254-256  
[Sint-Kruis 1926] PDF-pictogram Kloosterboekerij kartuizers Brugge.PDF (435.05 KB)
1928
Paul Lehmann
Kartause Salvatorberg, in: Paul Lehmann et al. (eds.), Mittelalterliche Bibliothekskataloge Deutschlands und. der Schweiz, dl. 2: Bistum Mainz, Erfurt, München, 1928, 221-593  
[Lehmann 1928]
J. Van In
Het karthuizerklooster [in Lier], in: Lier, vroeger en nu, 2 (1928), 36-45  
[Van In 1928]
1930
C. D. Van Vliet
Het karthuizer klooster Monnikhuizen, in: Jaarboekje van de Vereeniging van directeuren van hypotheekbanken, 16 (1930), –  
[Van Vliet 1930]
1932
H. Mosmans
De kartuizers te Roermond: lijst van de priors (1372-1752), in: De Maasgouw. Tijdschrift voor Limburgse geschiedenis en oudheidkunde, 52 (1932), 61-63
[Mosmans 1932]
Konrad Josef Heilig
Kritische Studien zum Schrifttum der beiden Heinriche von Hessen, in: Römische Quartalschrift für christliche Altertumskunde und für Kirchengeschichte, 40 (1932), 105-176  
[Heilig 1932]
1933
M. Fleischmann
Kartäuser, in: Lexikon für Theologie und Kirche, 5 (1933), 850-853  
[Fleischmann 1933]
Max Josef Heimbucher
Kartäuser, in: Max Josef Heimbucher, Die Orden und Kongregationen der katholischen Kirche, 3e ed., dl. 1, Paderborn, 1933, 376-391
[Heimbucher 1933]
1935
Floris Prims
De karthuizers op het Kiel (St-Catharina in Monte Sinai), in: Floris Prims, Geschiedenis van Antwerpen, dl. 5: Onder Vlaanderen (1356-1405), bd. 2, Antwerpen, 1935, 252-264
[Prims 1935] PDF-pictogram Prims_De karthuizers op het Kiel.pdf (10.7 MB)
H. J. J. Scholtens
De kartuizer Pieter Dorlant, in: Ons geestelijk erf, 9 (1935), 190-197
[Scholtens 1935] PDF-pictogram Scholtens_Kartuizer Pieter Dorlant (875.03 KB)
1936
H. J. J. Scholtens
De kartuizers bij Zierikzee, in: Haarlemsche bijdragen. Bouwstoffen voor de geschiedenis van het bisdom Haarlem, 53 (1936), 165-226
[Scholtens 1936a] PDF-pictogram Scholtens_Kartuizers bij Zierikzee.PDF (5.45 MB)
1938
H. J. J. Scholtens
De kartuizers bij Kampen, in: Archief voor de geschiedenis van het aartsbisdom Utrecht, 62 (1938), 193-225
[Scholtens 1938c]

Pagina's