Biblio

[ Auteur(Desc)] Titel Jaar
Filters: First Letter Of Title gelijk is aan J  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
A
Guerric Aerden & Tim Peeters
Juiste omgang met de traditie behoedt het charisma voor verwatering: het typevoorbeeld van het Gewoonteboek van Guigo de Kartuizer, in: De Kovel. Monastiek tijdschrift voor Vlaanderen en Nederland, 5 (2012), 18-30, 5 ill.  
[Aerden & Peeters 2012] PDF-pictogram Aerden & Peeters_Gewoonteboek van Guigo.PDF (1.71 MB)
R. Aubert
Jacques de Paradiź, in: Dictionnaire d'histoire et de géographie ecclésiastiques, 26 (1997), 716-717
[Aubert 1997] PDF-pictogram Aubert_Jacques de Paradiz.pdf (151.78 KB)
Stanislas Autore
Jacques de Jüterbock, in: Dictionnaire de théologie catholique, 8:1 (1924), 297-298  
[Autore 1924c]
Stanislas Autore
Jacques de Gruitrode, in: Dictionnaire de théologie catholique, 8:1 (1924), 296-297  
[Autore 1924b]
B
Erika Bauer
Jacobus de Paradiso: Passio Christi, übersetzt von Heinrich Haller, Salzburg, 2005, 85*-(1)-149-(1) p. (= Analecta Cartusiana, 136)
[Bauer 2005]
Arnoldus Bostius
De Joanne Lovaniensi, qui edidit chronicon summorum Pontificum, et alia nonnulla, uti in Catalogo illustrium nostri temporis scriptorum, quem Cartusianam inscripsimus bibliothecam, cernere licet, in: Arnoldus Bostius, Opusculum de praecipuis aliquot Cartusianae familiae patribus, ed. Theodorus Petreius, Coloniae Agrippinae [Köln], Bernardus Gualterius, 1609, 35-36  
[Bostius 1609q]
Ton Brandenbarg
Jan van Denemarken en Pieter Dorlant over de maagschap van de heilige Moeder Anna. Een vergelijkende studie, in: Elly Cockx-Indestege, Jan Deschamps, Frans Hendrickx & Paul Verdeyen (eds.), Spiritualia Neerlandica. Opstellen voor Dr. Albert Ampe S.J. hem door vakgenoten en vrienden aangeboden uit waardering voor zijn wetenschappelijk werk, Antwerpen, 1990, 85-128 (= Ons geestelijk erf, 63-64)  
[Brandenbarg 1990]
D
Vicomtes De Ghellinck-Vaernewyck
Jean (II) Ghellinck († 1333) conseiller du comte de Flandre et la fondation de la chartreuse de Lierde (1329), in: Receuil de l’Office généalogique et héraldique de Belgique, 12 (1963), 47-58, ill.
[De Ghellinck-Vaernewyck 1963]
Jan De Grauwe
Jésuites — Chartreux, in: Jan De Grauwe, Chartreux: hier et aujourd'hui, Salzburg, 1996, 55-62 (= Analecta Cartusiana, 134)
[De Grauwe 1996c]
Jan De Grauwe
Jezuïeten werden kartuizers, Gent, Sint-Barbaracollege, 1996, 6 p.  
[De Grauwe 1996d] PDF-pictogram De Grauwe_Jezuïeten werden kartuizer.PDF (940.8 KB)
Antoine Dégert
John Krämer, in: The Catholic Encyclopedia, 8 (1910), 697-698
[Dégert 1910]
Jan Deschamps
Johan Rode van Hamburg, Dat boeck vander vader insettinge; andere teksten — KB 's-Gravenhage, hs. 73 H 24 (ca. 1440, regularissen van het Sint-Agnesklooster te Maaseik), in: Frans Hendrickx (ed.), De Kartuizers en hun klooster te Zelem. Tentoonstelling ter gelegenheid van het negende eeuwfeest van de Orde (1084-1984), Diest, 1984, 201-204, 1 ill. (= Diestsche Cronycke, 7)
[Deschamps 1984k] PDF-pictogram Deschamps_Johan Rode van Hamburg, Vander insettinge.PDF (462.51 KB)
Andries Dhoeve
Jan van Ruusbroec bij de karthuizers te Herne, in: Het oude Land van Edingen en omliggende, 6 (1978), 1-12, 3 ill.
[Dhoeve 1978] PDF-pictogram Dhoeve_Ruusbroec te Herne.PDF (2.49 MB)
Josep‐Vicent Ferre Domínguez
Joaquín Alfaura († 1672) et Omnium domorum Ordinis Cartusiani ... origines, in: Sylvain Excoffon & Coralie Zermatten (eds.), Histoire et mémoire chez les Chartreux (XIIe-XXe siècles). Actes du Colloque international du CERCOR (24-27 juin 2015), Saint-Étienne, 2017, 341-371 (= Analecta Cartusiana, 319)
[Ferre Domínguez 2017]
E
Sylvain Excoffon
James Hogg, fondateur des Analecta Cartusiana. Nécrologie, in: Bulletin du CERCOR, 43 (2019), 9-12  
[Excoffon 2019]
G
J. P. Gumbert
Jan van Brederode: een beetje nieuw licht uit Nieuwlicht, in: Christian De Backer, A. J. Geurts & A. G. Weiler (eds.), Codex in context. Studies over codicologie, kartuizergeschiedenis en laatmiddeleeuws geestesleven aangeboden aan Prof. Dr. A. Gruijs, Nijmegen & Grave, 1985, 161-174, 1 ill. (= Nijmeegse codicologische cahiers, 4-6)
[Gumbert 1985]
H
Frans Hendrickx & Jos Andriessen
Johannes Gerson: Epistola prima ad fratrem Bartholomaeum Carthusiensem, in: Jan van Ruusbroec 1293-1381. Tentoonstellingscatalogus. Met als bijlage een chronologische tabel en drie kaarten, Brussel, 1981, 311-315, 1 ill.  
[Hendrickx & Andriessen 1981]
Eugen Gerard Hoekstra
Jacques de Gruytrode, in: Dictionnaire de spiritualité, 8 (1974), 36-38
[Hoekstra 1974]
Paula Hogg
James Hogg: Bibliography, in: Meta Niederkorn-Bruck (ed.), Liber amicorum James Hogg. Kartäuserforschung 1970-2006. Internationale Tagung Kartause Aggsbach 28.8-1.9.2006 Kartause Mauerbach, dl. 6, Salzburg, 2008, 163-182 (= Analecta Cartusiana, 210:6)  
[Hogg 2008b] Afbeeldingspictogram Papegaai Paula.JPG (51.54 KB)
K
A. Keersmaekers
Jan David Heemssen (1581-1644), Het Bestier der Landt-lieden (1624). De vertaling van een vijftiende-eeuws boek voor plattelands-pastoraal, in: Bijdragen tot de geschiedenis, 64 (1981), 167-191  
[Keersmaekers 1981]
Paul Wendell Knoll
Jacobus Carthusiensis (James of Paradise) and ecclesiastical reform in fifteenth-century Cracow and Erfurt, in: Nancy van Deusen (ed.), Procession, performance, liturgy, and ritual. Essays in honor of Bryan R. Gillingham, Ottawa, 2007, 191-202 (= Wissenschaftliche Abhandlungen, 62:8)
[Knoll 2007]
Mikel M. Kors
Job en Psalmen binnen het oeuvre van de Bijbelvertaler van 1360. Naar aanleiding van de veertiende-eeuwse handschriften met de Zuid-Nederlandse bijbelvertaling, in: Tijdschrift voor Nederlandse taal- en letterkunde, 119 (2003), 20-39, 1 ill.  
[Kors 2003d]
Anne S. Korteweg
Jacobus van Gruitrode, Miroir de l’âme pécheresse, in het Frans. Vertaling uit het Latijn door Jean Miélot (Brussel, 1451) — Den Haag, Koninklijke Bibliotheek, Ms. 76 E 9, in: Anne Margreet W. As-Vijvers & Anne S. Kortweg (eds.), Zuid-Nederlandse miniatuurkunst. De mooiste verluchte handschriften in Nederlands bezit, ’s-Gravenhage, Utrecht & Zwolle, 2018, 138-139, 338
[Korteweg 2018]

Pagina's