Biblio

[ Auteur(Desc)] Titel Jaar
Filters: First Letter Of Title gelijk is aan E  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
.
...
De eerbiedwaardige Herman Steenkin uit Sint-Andries, in: Kontaktblad. Maandblad van de Gidsenbond van Brugge en West-Vlaanderen, 4 / 1 (1982), 14-15  
[Stekin 1982]
...
An elegy written at a Carthusian monastery in the Austrian Netherlands, 2e ed., London, M. Folingsby & James Parker, 1777, 14 p.
[Elegy 1777] PDF-pictogram An elegy written at a Carthusian monastery.pdf (4.95 MB)
...
Extrait des droits seigneuriaux appartenant aux Chartreux, à cause de leur seigneurie de Chercq-lez-Tournai, in: Bulletins de la Société historique et littéraire de Tournai, 17 (1878), 317-320  
[Chercq 1878]
A
Gerard Achten
Eine Psalmerklärung aus der Erfurter Kartause im 15. Jahrhundert, in: James Hogg (ed.), Die Kartäuser und die Reformation. Internationaler Kongress [Buxheim] vom 24. bis 27. August 1983, dl. 1, Salzburg, 1984, 150-159 (= Analecta Cartusiana, 108:1)
[Achten 1984b] PDF-pictogram Achten_Psalmerklärung aus der Erfurter Kartause.pdf (1.15 MB)
Gerard Achten
Ein Kommentar der Kartäuserstatuten aus dem 15. Jahrhundert, in: Kartäuserregel und Kartäuserleben. Internationaler Kongress vom 30. Mai bis 3. Juni 1984, Stift Heiligenkreuz , dl. 1, Salzburg, 1984, 187-192 (= Analecta Cartusiana, 113:1)
[Achten 1984a] PDF-pictogram Achten_Kartäuserstatuten aus dem 15. Jahrhundert.PDF (4.32 MB)
Th. Ausems
Elckerlijc's auteur, in: Albert Ampe (ed.), Dr. L. Reypens-Album. Opstellen aangeboden aan Prof. Dr. L. Reypens S.J. ter gelegenheid van zijn tachtigste verjaardag op 26 februari 1964, Antwerpen, 1964, 37-56, 2 ill. (= Studiën en tekstuitgaven van Ons geestelijk erf, 16)  
[Ausems 1964a]
Th. Ausems
Elckerlijc's première, in: Ons geestelijk erf, 38 (1964), 393-413
[Ausems 1964b]
B
Palémon Bastin
Extraits du nécrologe d’Utrecht [relativement aux chartreux du Mont-Sainte-Gertrude], in: Palémon Bastin, Chartreuse Vierge Marie du Mont-Sainte-Gertrude (Province de Teutonie) [Manuscrit], Grande Chartreuse, s.d., [73]-[79] (= Archives de la Grande Chartreuse, A-5/159 a)  
[Bastin s.d. (n)] PDF-pictogram Bastin_Extraits du nécrologe d’Utrecht.pdf (166.25 KB)
Palémon Bastin
Extraits du nécrologe d’Utrecht [relativement aux chartreux d’Amsterdam], in: Palémon Bastin, Chartreuse d’Amsterdam Port-du-Salut-de-Saint-André (Province de Teutonie) [Manuscrit], Grande Chartreuse, s.d., [40]-[44] (= Archives de la Grande Chartreuse, A-5/6 a)  
[Bastin s.d (j)] PDF-pictogram Bastin_Extraits du nécrologe d’Utrecht.pdf (265.94 KB)
Dianne M. Bazell
De esu carnium: Arnald of Villanova's defence of Carthusian abstinence, in: Josep Perarnau (ed.), Actes de la I Trobada internacional d'estudis sobre Arnau de Vilanova, dl. 2, Barcelona, 1994, 227-248 (= Arxiu de textos catalans antics, 4)
[Bazell 1994]
Jos Bernaer
... en het huis zakte niet ineen. De zeventiende en achttiende eeuw te Herne, in: Het zwijgzame verleden. 700 jaar kloosterkroniek: Klooster van Onze-Lieve-Vrouwe-Kapelle te Herne, Herne, 2014, 133-171, ill.
[Bernaer 2014b]
Jos Bernaer
... Ende dit willic gerne doen. Jan van Ruusbroec, een claer verlicht man, in: Het zwijgzame verleden. 700 jaar kloosterkroniek: Klooster van Onze-Lieve-Vrouwe-Kapelle te Herne, Herne, 2014, 127-128, ill.
[Bernaer 2014c]
R. Billiet
Eene verdwenen Mariabedevaartplaats te Herne, in: Eigen schoon en de Brabander, 17 / n.s. 9 (1934), 167-168
[Billiet 1934] PDF-pictogram Billiet_Mariabedevaartplaats te Herne.PDF (179.65 KB)
Hubertus Maria Blüm
Einführung in die Spiritualität der Kartäuser, in: Marijan Zadnikar & Adam Wienand (eds.), Die Kartäuser. Der Orden der schweigenden Mönche, Köln, 1983, 15-19  
[Blüm 1983b]
C
Santiago Cantera Montenegro
Estudios de historia y espiritualidad monástica. Dl. 2: Estudios de historia y espiritualidad cartujana, Salzburg, 2011, 232 p., 12 ill. (= Analecta Cartusiana, 295:2)  
[Cantera Montenegro 2011]
Matthew S. Champion
Emotions and the social order of time: constructing history at Louvain's carthusian house (1486-1525), in: Susan Broomhall (ed.), Gender and emotions in Medieval and Early Modern Europe: destroying order, structuring order, Farnham & Burlington (VT), 2015, 89-108
[Champion 2015] PDF-pictogram Champion_Constructing history at Louvain's carthusian house.PDF (2.75 MB)
Geert H. M. Claassens
Ende gaet inder sartroeysen ordine. De kartuizers en de Catharina van Siena-cultus in de Lage Landen, in: Stephen J. Molvarec & Tom Gaens (eds.), A fish out of water? From contemplative solitude to Carthusian involvement in pastoral care and reform activity. Proceedings of the Symposium Ordo pre ceteris commendatus held in Zelem, Belgium, Septermber 2008, Leuven, 2013, 211-230 (= Miscellanea Neerlandica, 41 / Studia Cartusiana, 2)
[Claassens 2013]
John Clark
Editing the Latin versions of The Cloud of Unknowing. A progress report, in: James Hogg (ed.), Die Ausbreitung kartäusischen Lebens und Geistes im Mittelalter, dl. 1, Salzburg & Lewiston (N.Y.), 1990, 191-211, 1 ill. (= Analecta Cartusiana, 63:1)
[Clark 1990] PDF-pictogram Clark_Latin versions of The Cloud of Unknowing.PDF (2.31 MB)
Theo Coun
Exit Petrus Naghel als Bijbelvertaler?, in: Ons geestelijk erf, 85 (2014), 3-38
[Coun 2014] PDF-pictogram Coun_Exit Petrus Naghel als Bijbelvertaler.PDF (4.09 MB)
Christophe Counson & Jean-Sébastien Misson
Les écuries et l’arvô de l’ancienne chartreuse de Liège, in: 8ème Congrès de l’Association des Cercles francophones d’histoire et d’archéologie de Belgique et 55e Congrès de la Fédération des Cercles d’archéologie et d’histoire de Belgique. ... Namur, 28-31 août 2008. Actes, dl. 2, Namur, 2011, 65-78 (= Archives et bibliothèques de Belgique. Numéro spécial, 94:2)  
[Counson & Misson 2011]
J. Cuvelier & C. Bamps
Encore Denys le Chartreux, in: L’ancien Pays de Looz. Tablettes mensuelles illustrées concernant l'histoire et l'archéologie de la province de Limbourg, 1 / 1 (1896), 23, 1 ill.
[Cuvelier & Bamps 1896] PDF-pictogram Cuvelier & Bamps_Encore Denys le Chartreux.PDF (280 KB)
D
Christian De Backer
Extracts of the chartae of the Carthusian general chapter for the Rhine Province (1609-1625), in: Analecta Cartusiana, dl. 100:21[a], Salzburg, 1989, 5-32
[De Backer 1989]
Jan De Grauwe
Expériences scientifiques dans la Province Teutonique, in: James Hogg (ed.), Die Kartäuser und die Künste ihrer Zeit, dl. 1, Salzburg, 2001, 69-76 (= Analecta Cartusiana, 157:1)
[De Grauwe 2001a] PDF-pictogram De Grauwe_Expériences scientifiques dans la province teutonique.pdf (1.56 MB)
M. J. M. De Haan
Elckerlijc is niet iederéén, in: Nederlands archief voor kerkgeschiedenis, n. s. 56 (1975), 286-291
[De Haan 1975]
Rudolf De Smet
Erasmus en de geloofscrisis van Jan Van der Maude, kartuizer van het Domus Capellae te Herne, in: De Kartuizers te Herne (1314-1783), Edingen, 1983, 75-85
[De Smet 1983] PDF-pictogram De Smet_Erasmus en de geloofscrisis van Jan Van der Maude.PDF (1.16 MB)

Pagina's