Cat. Bruxellae_Tituli pagina

Contextus historicus
...

Catalogi editio
Modus operationis
• De bibliografische beschrijving van de titels wordt uitgesplitst in 4 onderdelen: titel, impressum (plaats en jaar van publicatie), collatie (meerdere delen / formaat / illustraties / desgevallend alleen de aanduiding MSS wanneer het werk een manuscript betreft) en plaatskenmerk (boekenkast per alfabetletter gevolgd door het plaatsingsnummer van de werken). De opstelling komt overeen met de volgorde van deze onderdelen in de brontekst.
• Het gebruik van de hoofd- en kleine letters, is aan het normale taalgebruik aangepast.
• Omdat de afkortings- en scheidingspunten in de velden vande lopende titels, van de collaties ien van de plaatskenmerken niet altijd even consequent zijn toegepast, werden ze weggelaten zonder dat dit ten nadele van de duidelijkhed is.
• De scrhrijfwijze van de woorden werd overgenomen zoals deze in de brontekst zijn gespeld.
• Alhoewel de meeste titels meer dan één lijn beslaan, wordt het einde van een lijn niet gemarkeerd door een verticaal streepje ten gunste van de digitale leesbaarheid van de tekst.
• Alle titels zijn voorafgegaan door een volgnummer.
• Waar titels met een insprong aan de smalle marge beginnen, betekent dit dat het beginwoord in de brede marge is weggelaten, omdat dit hetzelfde is als het beginwoord van de voorafgaande titel. In dit geval wordt het ontbrekende beginwoord tussen scherpe haken aangevuld.
• Titels met verwijzing naar de auteur of het hoofdwoord uit de titel waar het werk volledig wordt beschreven, zijn gecursiveerd.
• Titels met betrekking tot de Kartuizerorde staan in vetjes.

Editio
Vide Cat. Bruxellae f. 001r etc.

© Frans Hendrickx