Dom Bougre en het beeld van de kartuizer monnik in de achttiende-eeuwse Nederlanden