Sculptuur Lier: Kruisbeeld aan gevelmuur (s. XVIII in.) [2]

Monumentaal, oorspronkelijk gepolychromeerd eikenhouten kruis met Christus (lindehout) vermoedelijk uit begin 18de eeuw, onder een overkragend luifeldak van leisteen op bewerkte console (17de-eeuws profiel) en tandlijst, aan de voorgevel van de voormalige herberg In ’t kruis in een moderne verbouwing.
Gelokaliseerd in de Kartuizersvest 115, Lier.

Bron: https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/10439.