Corpus Catalogorum Belgii. Supplement volume I: Bruges Charterhouse


Volledige referentie:

Albert Derolez
Corpus Catalogorum Belgii. Supplement volume I: Bruges Charterhouse, in: W. Bracke & A. Derolez (eds.), Middeleeuwse bibliotheken en boekenlijsten in de Zuidelijke Nederlanden. Les bibliothèques médiévales et leurs catalogues dans les Pays-Bas méridionaux, Brussel, 2005, 101-102 (= Contactforum 5 november 2004)
[Derolez 2005]

Trefwoorden:

bibliothecae, Brugge 1 O.Cart. monachi (bibliotheca), Dionysius Cartusiensis (opera), Leuven O.Cart. (bibliotheca)