De Grauwe, Jan

Jezuïeten werden kartuizers. Ongepubliceerde lezing waarschijnlijk gehouden te Gent in het jezuïetencollege Sint-Barbara in 1996.