Sanders, Jan G. M.

De kartuizers bij Den Bosch: historisch overzicht en vragen rond de stichting. Synopsis van de lezing gehouden op het zevende symposium van Signum "De Kartuizers in de Nederlanden", Roermond, zaterdag 27 oktober 2000.