Delvaux, Hendrik

De Orde der Kartuizers, haar kenmerken en verspreiding. Samenvatting van een lezing gehouden in het Algemeen Rijkarchief te Brussel tijdens een zitting van archivarissen op 11 maart 1962.