Een (kartuizer?) handschrift verworven

Auteurs:

Dirksen, W.

Volledige referentie:

W. Dirksen
Een (kartuizer?) handschrift verworven, in: Zeeland. Tijdschrift van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, 1 (1991), 36-37  
[Dirksen 1991]

Trefwoorden:

Antwerpen 2 O.Cart. (bibliotheca), Antwerpen 2 O.Cart: Invectiones (pugillares), bibliothecae, manuscripta

Notities:

Een ‘pocketboekje’ uit de tweede helft van de 15e eeuw, inhoudende twee Latijnse invectiones, aan Christus in de mond gelegde berispingen van geestelijken en monniken. Het handschrift, waarvan de auteur niet gekend is, was blijkens gedateerde aantekeningen tussen 1645 en 1767 in het bezit van het Antwerpse kartuizerklooster.