Medische zorgen voor het kartuizerklooster te Zelem bij Diest tussen 1748 en 1754


Volledige referentie:

Christian De Backer
Medische zorgen voor het kartuizerklooster te Zelem bij Diest tussen 1748 en 1754, in: Bulletin van de Kring voor de geschiedenis van de farmacie in Benelux, 54 / 109 (2005), 53-62  
[De Backer 2005]

Trefwoorden:

ars medicina/pharmaceutica, Zelem O.Cart. (ars medicina/pharmaceutica)

Notities:

Gelijkaardige tekst, zie [De Backer 2004d].