Een laatmiddeleeuwse codex uit de Brugse kartuis Sint-Anna-ter- Woestijne


Volledige referentie:

Ludo Vandamme
Een laatmiddeleeuwse codex uit de Brugse kartuis Sint-Anna-ter- Woestijne, in: Biekorf. Westvlaams archief voor geschiedenis, archeologie, taal- en volkskunde, 100 (2000), 107-109  
[Vandamme 2000]

Trefwoorden:

Brugge 2 moniales (manuscriptum cum variis textibus theologicis & devotis), Brugge 2 O.Cart. moniales (ms. Edinburgh NL), Edinburgh NL (ms. Adv.MS.20.8.3), manuscripta

Notities:

Betreft een theologisch verzamelhandschrift (Bemardus van Clairvaux, Bonaventura, Petrus de Alliaco, Suso), geschreven in Vlaanderen in de 15e eeuw, thans in het bezit van de Nationale Bibliotheek van Schotland te Edinburgh.