Het kartuizerklooster te Brugge vóór zijn verbouwing tot kazerne


Volledige referentie:

L. Devliegher
Het kartuizerklooster te Brugge vóór zijn verbouwing tot kazerne, in: Handelingen van het Genootschap voor geschiedenis te Brugge, 130 (1993), 241-251
[Devliegher 1993]

Trefwoorden:

Brugge 1 O.Cart. monachi (patrimonium)