Het kartuizerklooster Genadedal in Brugge


Volledige referentie:

Jean-Pierre Esther & Jan De Grauwe
Het kartuizerklooster Genadedal in Brugge, in: Spiegel historiael, 19 (1984), 294-300, 313, 12 ill.
[Esther & De Grauwe 1984]

Trefwoorden:

Brugge 1 O.Cart. monachi (historiographia)