Een mogelijke historische context: kartuizers en devote vrouwen


Volledige referentie:

Anna Dlabačová
Een mogelijke historische context: kartuizers en devote vrouwen, in: Anna Dlabačová, Herp in de herberg. Een zestiende-eeuwse pelgrimsreis met elementen uit de Spieghel der volcomenheit, Antwerpen, 2011, 27-32 (= Ons geestelijk erf, 82:1)
[Dlabačová 2011]

Trefwoorden:

mulieres religiosae