Chercq Refugium [2]

[De Grauwe 1985a]203 deelt mede: “Du refuge à Tournai en 1566 il reste une tour, vestige remarquable du château de Biez, propriété du fondateur Jean de Werchin”. Bij bewerking van de scan van deze illustratie kwam in moderne karakters een stuk van het versierde opschrift “euse” tevoorschijn, dat duidelijk in zijn volledigheid moet gelezen worden als [chartr]euse, terwijl men onderaan in het midden van de rand de datum 159[7] leest. Bij nader toezien komt dit overeen met een geestelijk blazoen van de kartuis dat de toren aan de onderkant gedeeltelijk versiert. De gelijkenis met de donjon op de vorige afbeelding van het kasteel is aannemelijk.1 — © Frans Hendrickx.

  • 1. De afbeelding, waarvan [Timmermans 2005e]359 in zijn bijdrage niet mededeelt waar hij die heeft gevonden, is herkomstig uit Maisons de l'ordre des chartreux. Vues et notices, dl. 2, Parkminster, Chartreuse de Saint-Hugues, 1915, 230-233. – Met dank aan Jos Benaer (Herne) voor dit signalement.