Chercq Blazoen (1597)

In het midden van een bloemachtige struik, die langszij is opengespreid, prijkt een vijfhoekige mijterfiguur uitlopend in een punt. In de smalle rand van deze loopt, beginnend rechts aan de bovenkant, het Bijbelvers “In nomine Jesu omne genu flectatur celestium terrestrium et infernorum” (Phil 2, 10). In een accoladeschild binnen het rechthoekige vlak schittert het IHS-monogram in een cirkel omgeven door kromlijnige zonnestralen. In het driehoekig gedeelte staat het jaartal 15 97.1 Het geheel wordt bovenaan door een banderol met sierlijk golvende uiteinden omhuld. Het opschrift vermeldt: “Chartreuse de Tournay”.2 — © Frans Hendrickx.

  • 1. Tot dusver is het niet duidelijk naar aanleiding van welk evenement in 1597 dit blazoen werd gecreëerd.
  • 2. De afbeelding, waarvan [Timmermans 2005e]359 in zijn bijdrage niet mededeelt waar hij die heeft gevonden, is herkomstig uit Maisons de l'ordre des chartreux. Vues et notices, dl. 2, Parkminster, Chartreuse de Saint-Hugues, 1915, 230-233. – Met dank aan Jos Benaer (Herne) voor dit signalement.