Mastricht (Bartholomeus van) of à Mosae-Trajecto


Volledige referentie:

A. J. Van der Aa
Mastricht (Bartholomeus van) of à Mosae-Trajecto, in: A. J. Van der Aa, K. J. R. Van Harderwijk & D. G. J. Schotel (eds.), Biographisch woordenboek der Nederlanden, bevattende levensbeschrijvingen van zoodanige personen, die zich op eenigerlei wijze in ons vaderland hebben vermaard gemaakt, dl. 12:1, Haarlem, 1869, 361  
[Van der Aa 1869]

Trefwoorden:

Bartholomeus de Maastricht O.Cart. (biographia), biographiae

Notities:

Elektronisch raadpleegbaar.