Herne: Bijbel 1_Initialen (gehistorieerde)_046r°b_E

Miniaturist
Meester van Gerardus Brilis

Historische context
Ezechiël (‘God sterkt’) stamt uit een Joods priestergeslacht. Hij werd in 622 v. Chr. geboren. Als priester nam hij deel aan de eredienst in de Tempel van Jeruzalem. Toen de Babyloniërs onder leiding van Nebukadnezar II, koning van het Nieuw-Babylonische Rijk (605-562 v. Chr), Jeruzalem in 597 v. Chr. binnenvielen, werd hij samen met Jojachin, pas koning van Juda in 598v. Chr., en diens gevolg als balling naar Babylonië meegevoerd. Hij werd ondergebracht in een ballingenkolonie te Tell-Abib aan de Kebar, een zijrivier van de Eufraat in Noordwest-Mesopotamië. Hier stichtte hij een gezin en profeteerde hij onder de ballingen tussen 593-571 v. Chr. Het bijbelboek, dat naar zijn naam is genoemd, is een profetisch geschrift over de ondergang en het herstel van Israël en Juda, waarin wordt teruggeblikt naar het verleden en vooruitgezien op de (onzekere) toekomst om Babylonië te verlaten en Jeruzalem opnieuw te maken tot de Heilige Stad. Ezechiel is de derde van de drie grote profeten uit het Oude Tesament (Jesaja en Jeremia gaan hem vooraf).1

Afbeelding
...

Versiering
...

© Frans Hendrickx

  • 1. Zie ook: Gaalyahu Cornfeld (red.), Geïllustreerde encyclopedie van de Bijbel. Een geïllustreerde gids tot de archeologische, historische en Joodse achtergronden van het Oude en Nieuwe Testament, Vertaling uit het Engels: Pictorial biblical encyclopedia (Tel Aviv 1964), 3e druk, Alphen aan de Rijn 1978, 212-215.