De invloed van het ascetische ideaal der kartuizers op hun oraal en schriftelijk gebruik van Latijn


Volledige referentie:

Arpád P. Orbán
De invloed van het ascetische ideaal der kartuizers op hun oraal en schriftelijk gebruik van Latijn, in: René E. V. Stuip & Cees Vellekoop (eds.), Oraliteit en schriftcultuur , Hilversum, 1993, 103-118 (= Utrechtse bijdragen tot de mediëvistiek, 12)
[Orbán 1993]

Trefwoorden:

latinitas, vita ascetica