Levens der H. Ida Van Leeuw (de Lewis) en van den eerbiedwaardigen Dionysius Van Leeuw (de Lewis) bijgenaamd Karthuizer. Dl. 2: Eerbiedw. Dionysius Van Leeuw