Een verwaarloosd facet in Dionysius de Kartuizer


Volledige referentie:

B. H. D. Hermesdorf
Een verwaarloosd facet in Dionysius de Kartuizer, in: Limburg. Tijdschrift voor geschiedenis, oudheidkunde en volkskunde, 45 (1966), 279-289
[Hermesdorf 1966]

Trefwoorden:

biographiae, Dionysius Cartusiensis (biographia)