Herne: Bijbel (MS Malmesbury Abbey) [6]

Totaalbeeld van de ruimte in de abdijkerk met de vier tentoonstellingskasten, twee links en twee rechts, voor elk bijbelboek.

Op het grondplan van de abdijkerk links onderaan komt men binnen langs de hoofdingang met portaal. Nadien slaat men rechts af in de zijbeuk. De tentoonstellingskasten staan in deze bij de laatste zuil onmiddellijk vóór een architecturaal decoratieve toegang tot een achterliggende kapel.

Foto: © Jos Bernaer (Herne).