De mystica theologia van Dionysius mysticus in de werken van Dionysius CarthusianusTrefwoorden:

Dionysius Areopagita, Dionysius Cartusiensis (Dionysius Areopagita), theologia mystica

Notities:

Doctoraatsverhandeling in de theologie aan de Rooms-Katholieke Universiteit van Nijmegen.