Die Schönheit des Menschen nach Dionys dem Kartäuser


Volledige referentie:

Joh. Möllerfeld
Die Schönheit des Menschen nach Dionys dem Kartäuser, in: Albert Ampe (ed.), Dr. L. Reypens-Album. Opstellen aangeboden aan Prof. Dr. L. Reypens S.J. ter gelegenheid van zijn tachtigste verjaardag op 26 februari 1964, Antwerpen, 1964, 229-240 (= Studiën en tekstuitgaven van Ons geestelijk erf, 16)
[Möllerfeld 1964]

Trefwoorden:

beatitudo, Dionysius Cartusiensis (beatitudo)