De Kartuizers en de gregoriaanse kwestie. De zangregeling van Guigo († 1136)


Volledige referentie:

Benoît Du Moustier
De Kartuizers en de gregoriaanse kwestie. De zangregeling van Guigo († 1136), in: Sint Gregoriusblad. Maandschrift tot bevordering van kerkelijke toonkunst, 72 (1951), 137-139
[Du Moustier 1951c]

Trefwoorden:

cantus gregorianus, Guigo I O.Cart. (cantus gregorianus), liturgia, musica liturgica