De Kartuizers en de gregoriaanse kwestie. De stand van zaken in 1951


Volledige referentie:

Benoît Du Moustier
De Kartuizers en de gregoriaanse kwestie. De stand van zaken in 1951, in: Sint Gregoriusblad. Maandschrift tot bevordering van kerkelijke toonkunst, 72 (1951), 121-123
[Du Moustier 1951b]

Trefwoorden:

cantus gregorianus, liturgia, musica liturgica