Theodoricus van Beest

Detailopname van: Sint-Anna-ten-Drieëntriptiek met Theodoricus van Beest.

Beschrijving uit: [Scholtens 1938a]157-158:
"De hier bedoelde Dirk Dirksz. van Heemskerck van Beest jr., die als kartuizer op het linkerpaneel staat afgebeeld, is namelijk 29 Mei 1566 als monnik van dit convent gestorven en aldaar begraven. Bij zijn overlijden was hij vicarius (subprior) van het klooster, waar hij gedurende vijftig jaren had geleefd. Zijn dood is in 1567 door de Grande Chartreuse als volgt bericht: Obiit D. Theodoricus Beest, vicarius domus Delfensis, qui 50 annis laudabiliter vixit in ordine".1

  • 1. Het Necrologium Delft ex chartis Capituli Generalis, in: PB Delft, beeld42, en de Carta Capituli Generalis 1567, ed. J. Clark, in: Analecta Cartusiana, Salzburg 2007, 189, vermelden Theodoricus Becht!