Het kartuizerklooster St.-Jansdal te Zelem [Het oude Zelem]

Auteurs:

Vrancken, J.

Volledige referentie:

J. Vrancken
Het kartuizerklooster St.-Jansdal te Zelem [Het oude Zelem], in: Eigen schoon en de Brabander, 47 (1964),  383-392, 4 ill.  
[Vrancken 1964]

Trefwoorden:

fundationes, Zelem O.Cart. (fundatio)

Tekstmededelingen:

Inhoud
- Geraard, Heer van Diest, stichter van het klooster
- Stichtingsakte 1328
- Overeenlomst met de pastoor van Zelem
- Goedkeuring van de prior-generaal