Noordgouwe (17e eeuw)

Volgens het moeilijk leesbare onderschrift: Overblijfzels van het Klooster Zion uit een oude kaart van Burcht [Middelburg] (17e eeuw)
Gewassen pentekening door Daniël Verburcht (1612-1673), waarschijnlijk uit het bezit van Jacob Verheije van Citters (1753-1823).

Bron: Zeeuws Archief Middelburg, Collectie Zelandia Illustrata, cat.nr. ZI-II-1827.