Noordgouwe (ca. 1770)

Het Karthuizer Klooster Ziön, of de Berg Ziön onder Noordgouwe in Schouwen.
Gewassen pentekening door Dirk Verrijk (1734-1786) van het restant van het complex van het gewezen kartuizerklooster Sion in Noordgouwe. Waarschijnlijk fungeerde dit toenmaals gedeeltelijk al als buitenplaats. Rond 1770 lag op het perceel de lustplaats Het Clooster Sion.

Bron: Zeeuws Archief Middelburg, Collectie Zelandia Illustrata, cat.nr. ZI-II-1826.