Calendarium cartusiae monachorum Brugensis


Volledige referentie:

Francis Timmermans
Calendarium cartusiae monachorum Brugensis, Salzburg, 2014, XIV-368 p. (= Analecta Cartusiana, 279:4)  
[Timmermans 2014]

Trefwoorden:

Brugge 1 O.Cart. monachi: Calendarium (editio), calendaria

Notities:

Alhoewel dit document een eigen titel heeft, heeft de uitgever ervoor gekozen zelf een titel te construeren. Misschien is hij grammaticaal wel correct, maar hij klinkt alleszins stroef. De meest logische en ook elegantste titel zou zijn: Calendarium monachorum carthusiensium Brugae, aldus de klassieke filoloog Roland Daes s.j. (Loyola-Vereniging, Antwerpen). Maar waarom een titel construeren, wanneer de bron er zelf een heeft: Calendarium ab anno 1635 fundationis huius novae Domus. De onduidelijkheid betreffende huius novae Domus kan dan in een ondertitel worden verklaard. Onder historici is dit een verkieselijker handelwijze.