Het voormalige kartuizerklooster te Zelem


Volledige referentie:

Robert Van de Ven
Het voormalige kartuizerklooster te Zelem, in: Oost-Brabant. Heemkundig tijdschrift voor het Hageland en omgeving, 22 (1985), 223-228, 4 ill.
[Van de Ven 1985]

Trefwoorden:

architectura, Zelem O.Cart. (architectura)