Convers met lam

Fresco van een convers met lammetje in de Certosa di Milano (opgeheven in 1779), parochiekerk van de gemeente Garegnano sedert 1782.

© Foto Tim Peeters.